Butterbeans


BUTTER BEANS - Little Jimmy Dickens
[4/4 Key of C](Tune of "Just A Closer Walk With Thee)

[C] Just a bowl of but-ter [G] beans
Pass the [G7] corn-bread if you [C] please
[C7] I don't want no col-lard [F] gre- [D7] ens
All I [C] want is a [G] bowl of but-ter [C] beans

[C] Just a piece of coun-try [G] ham
Pass the [G7] but-ter and the [C] jam
[C7] Pass the bis-cuits if you [F] ple- [D7] ase
And some [C] more o' them [G] good ol' but-ter [C] beans

[C] Red eye gravy is all [G] right
Tur-nip [G7] sand-wich a de- [C] light
[C7] But my child-ren all still [F] scr- [D7] eam
For [C] an-oth-er [G] bowl of but-ter [C] beans

[C] Some folks think that corn-pones [G] best
Some likes [G7] grits more than the [C] rest
[C7] But if I was a man of [F] me- [D7] ans
I'd just [C] wa-ant them [G] good ol' but-ter [C] beans

[C] See that La-dy ov-er [G] there
With the [G7] curl-ers in her [C] hair
[C7] She's not preg-nant as she [F] se- [D7] ems
She's just [C] full o' them [G] good ol' but-ter [C] beans

[C] When they lay my bones to [G] rest
Place no [G7] ros-es upon my [C] chest
[C7] Plant no bloom-ing ev-er- [F] gre- [D7] ens
All I [C] want is' a [G] bowl of but-ter [C] beans

[C] Just a bowl of butter [G] beans
Pass the [G7] corn-bread if you [C] please
[C7] I don't no col-lard [F] gre-[D7] ens
All I [C] want is' a [G] bowl of but-ter [C] beansCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Butterbeans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Butterbeansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Butterbeans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Butterbeans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.