Batmobile


Fire up the batmobile, 'cause I gotta get outta here
I don't speak the language
And you gave me no real choice
You gave me no real choice
You made me see that my behavior was an opinion

So fire up the batmobile, 'cause I gotta get outta here
It's the mouth of the gift horse, I know
But I gave it my best shot
I gave it my best shot
I gave you the performance of a lifetime

So I hope you all will see
There just isn't a place here for me
I look around and feel like somebody must be fucking with me
I just can't take any of you seriously
And I can't keep keeping myself company

Fire up the batmobile, 'cause I gotta get outta here
Big shoulders block the view
You can't get your money back
You can't get your money back
You can't pretend that isolation is the same as privilege

So I hope you all will see
There just isn't a place here for me
I look around and feel like somebody must be fucking with me
I just can't take any of you seriously
And I can't keep keeping myself companyCaptcha
Liedje Liz Phair Batmobile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Batmobilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Batmobile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Batmobile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.