Beg Me


Take one more step and it's over
Back up slowly inside
Breathe too loud and I'll kill you
Get down on your knees and beg me
Beg me, beg
Beg me, beg me, beg
Take off all of your clothes
Lie face down on the bed
Move one inch and I'll shoot you
Make like a woman and beg me
Beg me, beg
I said, beg me, beg me, beg
Every night on TV
I see things that should make me blush
Looks like it's going to be another open season
Open season on us
Open season, open season on us
It's the first hot day of the summer
Looks like there's gonna be thunder
I've been sitting here all afternoon
Watching the clouds
You can see the sky from my window
Can feel the wind and smell the rain
And I don't see what difference it makes
If I'm a man or a womanCaptcha
Widget
Liedje Liz Phair Beg Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beg Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Beg Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beg Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.