Lovey Dovey


Don't you hate it when people are in love? - they're so -
They're so happy - so goddamned happy happy
Don't you hate it when people are in love? - they're so -
They're so happy - so fucking happy happy
I wanna cut you down
because it's not fair
that you're so crystal clear
and glassy-eyed in love
Dave and Heather - you see them fighting all the time
I kind of like that - I kind of need that
because I just hate it when people are in love - they're so
They're so happy - so goddamned happy
I wanna cut you down6
because it's not fair
that you're so crystal clear
and glassy and you're
that you're so crystal clear
and glassy and you're
that you're so crystal clear
and glassy-eyed in love
Don't you hate it?
Don't you hate it?
Don't you hate it?
Don't you hate it?Captcha
Liedje Local H Lovey Dovey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovey Doveymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Lovey Dovey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovey Dovey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.