Toxic


Baby can't you see
I'm calling
A girl like you should wear a warning
It's dangerous, I'm falling

There's no escape, I can't wait
I need a hit, baby gimme it
Your dangerous, I'm loving it

Get you high and can't calm down
Losing my head, spinning ‘round and ‘round
Do you feel me now?

With a taste of your lips
I'm on a ride
You're toxic, I'm slipping under
With the taste of a poison paradise
I'm addicted to you
But you know that you're toxic
And I love what you do
But you know that you're toxic

It's getting late to give you up
I took a sip from the devil's cup
Slowly it's taking over me

Get you high and can't calm down
Losing my head, spinning ‘round and ‘round
Do you feel me now?

With a taste of your lips
I'm on a ride
You're toxic, I'm slipping under
With the taste of a poison paradise
I'm addicted to you
But you know that you're toxic
And I love what you do
But you know that you're toxic

You know that you're toxic

With a taste of your lips
I'm on a ride
You're toxic, I'm slipping under
With the taste of a poison paradise
I'm addicted to you
But you know that you're toxic
With a taste of your lips
I'm on a ride
You're toxic, I'm slipping under
With the taste of a poison paradise
And I love what you do
But you know that you're toxic

Intoxicate me now
With your loving now
I think I'm ready now
I think I'm ready now
Intoxicate me now
With your loving now
I think I'm ready now
I think I'm ready nowCaptcha
Widget
Liedje Local H Toxic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Toxicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Toxic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Toxic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.