867-5309/Jenny


Jenny who can I turn to
you give me something I can hold on to
now you think I'm like the others before
who saw you name and number on the wall

Jenny I got your number
I need to make you mine
Jenny don't change your number
867-5309, 867-5309, 867-5309, 867-5309

Jenny your the girl for me
you don't know me, but you make me so happy
I tried to call you before but I lost the nerve
I tried my imagination but I was disturbed

Jenny I got your number
I need to make you mine
Jenny don't change your number
867-5309, 867-5309, 867-5309, 867-5309

I got it, I got it, I got your number on the wall
I got it, I got it, for a good time, for a good time call

Jenny I got your number
I need to make you mine
Jenny don't change your number
867-5309, 867-5309, 867-5309, 867-5309

Jenny who can I turn to
for advise and my troubles I can always turn to youCaptcha
Liedje LTJ 867-5309/Jenny is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 867-5309/Jennymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ 867-5309/Jenny downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 867-5309/Jenny in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.