AntiChrist


Screams and nightmares of a
life I want
can't see living this lie no
a world I want
you've lost all control of my
heart and my soul
Satan holds the future
watch it unfold

I am the Antichrist
it's what I've got to be
your God left me behind
and set my soul to be free

Watching disciples of the
satanic rule
pentagram of blood
holds the jackal's truth
searching for the answer
christ hasn't come
awaiting the final moment
the birth of Satan's son

I am the Antichrist
all love is lost
insanity is what I am
eternally my soul will rotCaptcha
Liedje LTJ AntiChrist is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied AntiChristmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ AntiChrist downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje AntiChrist in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.