Danny Says


Danny says that he got caught up
in all the talk of how it used to be
and he says "I never used to mind"
that same lame line "it's just you and me"
Danny says that he's so boring now
since he figured out that back in the day
really says"how I remember this,
and don't give a shit about what you have to say"
He's only 19 burnt out on this scene
and just getting by on its memoriesCaptcha
Liedje LTJ Danny Says is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Danny Saysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Danny Says downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Danny Says in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.