Descant


I won't change the world with a song
perhaps it's futile to comment
on a revolution somewhere else

I won't change the world with these words
but it's just like me
to observe the dissolution somewhere

The war of locked minds
has subsided to these very different times
with the burning conflicts smothered
who will throw in a match from behind, yeah

I won't change the sway of politics
but if I could
I just might pick a revolution somewhere else
won't change the sway of govemment
the choice was made
and lives were spent on dissolution somewhere

Prepare and defend
as history storms in once again
whether we want it or not
a change is what we've got
it's what we've got, yeahCaptcha
Liedje LTJ Descant is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Descantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Descant downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Descant in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.