99 Lbs


25 lbs of pure cane sugar
In each and every kiss
You wouldn't know what I'm talking about
If you never had lovin' like this
I don't mean to be brash
You'll have to agree to that
She's 99 lbs of natural born goodness
99 lbs of soul
She's 99 lbs of pure grade woman
99 lbs of soul
25 lbs of tenderness in each and every touch
25 lbs of understanding her man
She don't want me to worry too much
24 lbs of something else that I can't even name
And it all adds up to 99 lbs
Put together in a nice warm frame
She's 99 lbs of natural born goodness
99 lbs of soul
She's 99 lbs of pure grade woman
99 lbs of soul
She's 99 lbs of natural born goodness
99 lbs of soul
She's 99 lbs of pure grade woman
99 lbs of soulCaptcha
Widget
Liedje Manfred Mann 99 Lbs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 99 Lbsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Manfred Mann 99 Lbs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 99 Lbs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.