Never Been Kissed


Even though it's not the first time
For the better or the worst I'm
I'm hoping it won't be the last
If it doesn't mean forever
Even for a day whatever
Everything is changing fast

Used to be my heart was breakin'
Now after all the time it's taken baby, baby
This is something real we're making

Chorus:
Feels like I've never been kissed
I've never been kissed before
There must be something I've missed
'Cause now I need something more
I didn't know that this was love
But now I'm sure
'Cause it feels like
I've never been kissed before

You tell me that you're feeling it too
Say it's turning your heart into
Something better than before
Something that we both believe in
Everything that we've been needing
And what we've been waiting for

No matter what it takes I don't care
Wherever you are I will be there baby, baby
Never gonna leave you, I swear

Chorus

I can't shake the feeling
I'm living in a dream
That's real to me
It's how it's supposed to be

Even though my heart was breaking
After all the time it's taken baby baby
This is something good we're making

ChorusCaptcha
Liedje Nikki Webster Never Been Kissed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Been Kissedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Never Been Kissed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Been Kissed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.