Mr Moon


A little boy, alone, he relies on fairytales
And the moon is his castle late tonight
Smiling down upon our war, it's funny when
you're far away
But Mr Moon why you laughing at me?

You cannot blame us for lying to you
You cannot blame us for crying to you
Why you laughing at me, Mr Moon?

The wiser man roams the world
Looks back upon his days
The moon is a wonder late tonight
Smiling from above our world
It's easy when you're far away
But Mr Moon why you laughing at me?

You cannot blame us for lying to you
You cannot blame us for crying to you
Why you laughing at me, Mr Moon?

You don't need me You don't want me
Leave me be while I sleep

You cannot blame us for lying to you
And you run away, you run away
Daytime
But, the night just brings us back together
You cannot blame us for crying to you no, no
It's time we laughed at you, Mr MoonCaptcha
Widget
Liedje Oar Mr Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mr Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oar Mr Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mr Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.