Risen


I'm not quite sure how I got here
A minute passed and I'm on my feet
I nver knew life could taste so good
I need a little minute, just a moment to breathe
No matter where I go, no matter who I see
Well I'm reminded of my earlier days
No matter where I roll, no matter what I know
Well I'm reminded of my earlier ways
But now I keep asking myself

Wouldn't it be the best damn day if we all took time to breathe?
Just one stolen paragraph in the book's written history
Don't you sometimes wonder why people are afraid to smile?
Don't look down we're gonna come around and it always come to
back, crack of time eventually
Just ascend with me

I'm not quite sure when I woke up
The night flew by as I lay asleep
Who ever knew that life could feel so good?
I need another minute
Just a moment to breathe
No matter where I go, no matter who I see
Well I'm reminded of my earlier days
No matter what I know, no matter where I roll
Well I'm reminded of my earlier ways
But now I keep asking myself
Wouldn't it be the best damn day if we all took time to breathe?
Just one stolen paragraph in the book's written history
Don't you sometimes wonder why people are afraid to smile?
Don't look down we're gonna come around and it always come to back,
crack of time eventually

Wouldn't it be the best damn day?
Wouldn't it be a wonderful day?
Wouldn't it be a glorious day?
If we all took time to smile, made just a minute for you and me
Wouldn't it be the best damn day?Captcha
Widget
Liedje Oar Risen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Risenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oar Risen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Risen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.