Songtekst van Questionmark & The Mysterians: Ten O'Clock

Ten O'Clock


Ten o'Clock and it's too late babe
You missed the train now you're name's erased
My little blck book that held your name
Now holds another girl in place

Ten o'Clock and it's too late babe
You missed your train now you're name's erased
Called me up tryin' to save your heart
You thought too big, now you love too long

Aw, ten o'Clock but it's too late baby
She was standin' there so sad and blue
And I just waited as long as I could
She had to run, she needed someone new
Ten o'Clock babe it's too late babe
You missed the train now you're name's erased
You missed the train now you're name's erased
You missed the train now you're name's erased

[fade]Captcha
Widget
Liedje Questionmark & The Mysterians Ten O'Clock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ten O'Clockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Questionmark & The Mysterians Ten O'Clock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ten O'Clock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.