Mediterranean C


Quiet, smiling friend of mine
Thrown into our lives
You gave everything you could
Saw through our disguise

I had to stay I could not leave
Give me time so I can breathe
Give me time to be at ease

Patiently, you watched us play
Parts you'd seen before
Even then, we sometimes asked
What you keep us for

Caught between the tangled we
You helped set us free
Sadly, then, you lost yourself
So you had to leave

And I must go, be on my way
Let me go, I can not stay
Let me go, I must not stay

And I must go, be on my way
Let me go, I cannot stay
Let me go, I must not stayCaptcha
Widget
Liedje Richard Wright Mediterranean C is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mediterranean Cmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Richard Wright Mediterranean C downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mediterranean C in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.