Pink's Song


(R Wright) 3:27
Quiet, smiling friend of mine, thrown into our lives
You gave everything you could, saw through our disguise
I had to stay, I could not leave
Give me time, so I can breathe
Give me time, to be at ease
Patiently, you watched us play parts you'd seen before
Even then we sometimes asked, "Would you keep the score?"
Caught between the tangled web, you helped set us free
Sadly then you lost yourself, so you had to leave
And I must go, be on my way
Let me go, I cannot stay
Let me go, I must not stay
And I must go, be on my way
Let me go, I cannot stay
Let me go, I cannot stayCaptcha
Widget
Liedje Richard Wright Pink's Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pink's Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Richard Wright Pink's Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pink's Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.