Songtekst van The Mills Brothers: Daddys Little Girl

Daddys Little Girl


You're the end of the rainbow, my pot o' gold
You're Daddy's little girl, to have and hold
A precious gem is what you are
You're Mommy's bright and shining star
You're the spirit of Christmas, my star on the tree
You're the Easter bunny to Mommy and me
You're sugar, you're spice, you're everything nice
And you're Daddy's little girl

You're the end of the rainbow, my pot o' gold
You're Daddy's little girl, to have and hold
A precious gem is what you are
You're Mommy's bright and shining star
You're the treasure I cherish, so sparkling and bright
You were touched by holy and beautiful light
Like angels that sing, a heavenly thing
And you're Daddy's little girlCaptcha
Liedje The Mills Brothers Daddys Little Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daddys Little Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Mills Brothers Daddys Little Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daddys Little Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.