A Different Kind Of Blue


Those cars
On you
So small
Down there
From here
So high
We drift
We fly
Twilight breaks through
A different kind of blue
More lights
Blue signs
All gold
All new
So small
So high
Down there
Tonight
With twilight breaking through
It's a different kind of blue
Twilight breaking through
It's a different kind of blueCaptcha
Liedje U2 A Different Kind Of Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Different Kind Of Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U2 A Different Kind Of Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Different Kind Of Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.