All I Ask


Fumbling down a road lined with signs
It's obvious I'm in the wrong direction
And I won't stop now you know I feel fine
Just looking for some affection

All I ask is to be able to hold on longer
And all I ask is to be able to walk on water
Walk on water

I figure it won't be long it won't be hard
I've just got to get my feet back on the ground
Just got a hold of some unlucky cards
And I have yet to make another round

All I ask is to be able to hold on longer
And all I ask is to be able to walk on water
Walk on water

No one lent a hand
No one laid a look upon me
Invisible to everything but blame
No one dared to believe in anything
And left me to drown in this place

All I ask is to be able to hold on longer
And all I ask is to be able to walk on water
Walk on waterCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton All I Ask is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Askmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton All I Ask downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Ask in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.