Devil DanceI can see it but you won't
I look around you are alone
Memories they seem to fade
And I said I would stand by your side
But his side seems to be your side
Don't let me get in the way

So you can do-si-do with the devil in the dark
And around and around you go, no
Do-si-do with the devil in the dark

And desperate for a sense of self
But you only look to someone else
When the answer's buried in your head
Grow farther from the life you crave
Grow empty with each passing day
Oblivious to every thing

But you still do-si-do with the devil in the dark
And around and around you go, no
Do-si-do with the devil in the dark
Around and around you go you go

With no way out
No screams allowed
So be still you feel fine
Don't escape you are mine
Illusions following you fast
Reality left in the past
The floor has fallen from your feet

But you still do-si-do with the devil in the dark
And around and around you go, no
Do-si-do with the devil in the dark

It's been upon his finger all the time
All the time
You feel fineCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Devil Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devil Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Devil Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devil Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.