Fool Like MeBeware the danger, it lurks for those who get swept away
The dreamers get punished most by the truth they say
It's all in the little ways one reveals
Their love's gone away, love's gone away

When my hand was in your hand my heart was pure
And now I see a different man rewriting memories
The dogs run down the beach and all I'm left with is
Sand in my shoes, sand in my shoes

'Cause fools like me, oh, we love blindly
And the cracks don't count
It's gotta break in front of me

Now I recall that time at the cafe
The thunderstorm outside, words you could never say
They hold the loudest tones, they say you're right
But it's ink on a page, just ink on a page

But fools like me, oh, we love blindly
And the cracks don't count
It's gotta break in front of me

Tick tock the time, distant look grows in your eyes
And fools never ask, afraid what lurks in your mind
I always knew, somehow always knew
I always knew the truth

'Cause fools like me, oh, we never see
'Cause the cracks don't count
It's gotta break in front of me
And it's breaking, it's breaking, it's breaking
It's gotta break for me to see

At least I can say I was not afraid
I loved you all the way
I'd pick the fool any dayCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Fool Like Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fool Like Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Fool Like Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fool Like Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.