Gravity


hey love
is that the name you're meant to have
for me to call
look love
they've given up believing
they've turned aside our stories of the gentle fall

but don't you believe them
don't you drink their poison too
these are the scars that words have carved
on me

hey love
that's the name we've long held back
from the core of truth

so don't turn away now
I am turning in revolution
these are the scars that silence carved
on me

this is the same place
no not the same place
this is the same place, love
no not the same place we've been before

hey love
I am a constant satellite
of your blazing sun
my love
I obey your law of gravity
this is the fate you've carved on me
your law of gravity
this is the fate you've carved on me
on meCaptcha
Widget
Liedje Vienna Teng Gravity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gravitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vienna Teng Gravity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gravity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.