I Don't Feel So Well


I don't feel so well
I thought that you should know
I thought that you should know
That I don't feel so well
I thought that you should know before you fall

I don't call them back
I thought that you should know
I thought that you should know
That I don't call them back
I thought that you should know before you fall

I saw it begin to dawn on us both
That somehow it wasn't suprising
And so you're preparing to swear every oath
And all the while I'm realizing

I can't love you then
I thought that you should know
I thought that you should know
That I can't love you then
I thought that you should know before you fall

I saw it begin to dawn on us both
That somehow it wasn't suprising
And so you're preparing to swear every oath
And all the while I'm realizing

I can't love you then
I thought that you should know
I thought that you should know
That I can't love you then
I thought that you should know before you fallCaptcha
Widget
Liedje Vienna Teng I Don't Feel So Well is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Feel So Wellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vienna Teng I Don't Feel So Well downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Feel So Well in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.