Theatre Of Blood


Welcome my brothers, to this midnight show
The price of entrance, is the ticket to your soul
It's a special showing, especially for you
Roll up, roll up and you can join our mystery
We are the reapers, now yor're answering to me
In your direction, I give a royal bow
The curtain's up, too late lo let you out

So, here you are
In the theater of blood
Nothing protects you
In the theatre of blood

We have the keys to open up your heart
To look inside and taste the fear within
If you're a sinner, I hope you'll stand the heat
You have to pay the wages of your sins

So, here you are
In the theater of blood
Nothing protects you
In the theatre of bloodCaptcha
Liedje X-Wild Theatre Of Blood is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Theatre Of Bloodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje X-Wild Theatre Of Blood downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Theatre Of Blood in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.