Angel in HeatYou drive me crazy
Out of my mind
You really do it to me
You're one of a kind
You sucked me in like a magnet
Now I'm addicted to you
I'm always ready,
Ready for you

Chorus:
You turned me on
You make me explode
Too much is never enough
With ecstacy you'll give it to me
Too much is never enough

You taste so sweet, baby, Angel in heat
You're so sweet, Angel in heat

The way you do it to me
The way you use your lips
You make me scream
N' we go down for another trip
Neverending feeling
The way it must be
Our desire
Brings us higher

Repeat Chorus

I know you love it
N' I love it too
You give it to me
N' I give it to you
Keep on, keep on
Never stop
Let's go over the top

Repeat ChorusCaptcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Angel in Heat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angel in Heatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Angel in Heat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel in Heat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.