Moutheater


And theres so many things
So many things you do
And there are many things
And many things are true
And they hold onto nothing
Dont ever let it go
Your guidance is poison
The followers are so
Slow
Misleader
Believer
Deceiver
Moutheater
And there are many ways
And many are sad
And there are many days
And many are dead
So they follow without choice
And never let you down
And you swallow their voice
And leave them without their own soundCaptcha
Piosenkę 16 Volt Moutheater przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moutheater, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moutheater. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Volt Moutheater w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.