Stitched


parasite comes on again
given out with nothing left
forgiven hurt blood in the veins
broken wing the one who waits

like an open wound
i'm in need
like forever sewn
i just can't bleed

get with you
i need more suffering
splint for two
born to choke up everything
shed this hell
i would give you anything
sworn to tell
i am now the host of hateCaptcha
Piosenkę 16 Volt Stitched przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stitched, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stitched. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Volt Stitched w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.