Denial


As I fell asleep I could hear your scream
As I fell deeper into your my dream - you died

Did I not bleed for you?
Did I not suffer?
Did I not cry for you, my dear?

You took your life, my dear
You entered hell, my love

I want to be with you
Not even death can stop me

I enter the gate of the realm of death
As I face the eternity
I feel the emptiness and desperation

"In the darkest place of this Earth
Where the wild wolves are howling"

I seem to be one with the winds
As I soar through the air

I took my life, my dear
I entered hell, my love

As I fell asleep you could hear me scream
As you fell deeper into your dream - I died
Forever - resting in hellCaptcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow Denial przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Denial, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Denial. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow Denial w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.