The Battle


As the sky turns black
My hunger sets in
My hunger for killing and slaying
I raise my fist against the northern sky
As I scream in anguish and in pain

The blood from your veins caress my skin
As my battle against mankind goes on
I will keep on killing
Until mankind forever is gone

When the night fades away
I return to my deep cold cave
Longing for the next night to arrive

The arrival of the black northern sky
The arrival of the battle-divine

For hundreds of years I've struggled
Never to surrender, never to die
I'm immortal I'm the battle-divine

I've travelled through ages to find you
And finally you're mine
You'll die for me, the battle-divine

Betrayer - you'll die by my fire
My fire - the everlasting painCaptcha
Widget
Piosenkę Ablaze My Sorrow The Battle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Battle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Battle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow The Battle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.