Lullaby


At night as we lay down to sleep I wonder what you'll show me
I think of you and the thoughts that you keep
And I wonder do you know me
Everything that I have is broken in two, everything that I am revolves around you
And you just don't understand what a girl goes through
Everyone believes in something though they give it different name
You can search the world for that one thing but it's all the same
Lay your body down, come and let me bring your body down
Listen to my voice, the only sound
As I lullaby you, lullaby you down
As the moon rides away from the sun she takes all his light and reflects it
I relate them to us just for fun
There's a parallel that's unexpected
Every star in the sky reminds me of you
Twinkling in my eyes the way that you do
And I don't know why I get so blue
Everyday is filled with changes no matter where you go
Living in a world of strangers
So we go for what we know
Lay your body down
Everyone believes in something but it's all the same
I got you to keep going me going
So I guess I can't complain
Lay you body downCaptcha
Widget
Piosenkę Alana Davis Lullaby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lullaby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lullaby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alana Davis Lullaby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.