Rest of Yesterday


The laws of reason tend to leave me cold
Ignore every season every season still I grow oldand cold
I've contained my future by holding on to the past
And I blame my teachers for letting me too fast
And I wonder now can i survive between wired awake and half alive
When I can't succeed I can only try to validate each day
And I'm losing though I'm using my best
And I'm choosing to destroy all the rest of yesterday
They'll suck you in with I believe in yous
And let you think it's your gifts that make them choose you
Now I discover the catch about being real
It can make liars out of lovers who can't handle what you feel
And I work so hard just to keep it clean
I do unto others you know what I mean
I got a backstage pass to my next dream that says I'm not alone
And I'm losing though I'm using my best
And I'm choosing to destroy all the rest of yesterday, all the rest of my yesterdayCaptcha
Piosenkę Alana Davis Rest of Yesterday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rest of Yesterday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rest of Yesterday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alana Davis Rest of Yesterday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.