Come Back


Alexa Vega:
Come back!

Anthony Head:
Keep it down, Shi

Alexa Vega:
Come back!

Anthony Head:
It's your bedtime
It's late

Alexa Vega:
Dad, I'm fine

Anthony Head:
It's late

Alexa Vega:
She will die!

Anthony Head:
Nonsense

Alexa Vega:
It's her eyes, Dad!

Anthony Head:
Nonsense

Alexa Vega:
It's a contract!

Anthony Head:
Contract?

Alexa Vega:
Come and see!

Anthony Head:
Nonsense

Alexa Vega:
Come see!
Mag's in trouble, Dad!

Anthony Head:
Where'd you get this?

Alexa Vega:
Read it, Dad,
Read it, Dad
A Repo Man will come and take Mag's eyes!

Anthony Head:
There are things in life that we'd do best to leave alone

Alexa Vega:
She'll die!
You must help her, Dad!

Anthony Head:
That are beyond control

Alexa Vega:
She'll die!
You must stop her, Dad!

Anthony Head:
That you don't want to know

Alexa Vega:
Please, Dad, will you save Mag!
She will lose her eyes unless you stop this Repo Man

Anthony Head:
Shilo, this is senseless

Alexa Vega:
Dad, you have to try

Anthony Head:
Shilo, this is pointless

Alexa Vega:
You can't let her die

Anthony Head:
Shilo, please shut up!Captcha
Piosenkę Alexa Vega Come Back przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Back, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Back. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexa Vega Come Back w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.