Genetic Emancipation


Years, it's been so many years,
Resenting the years,
And my heredity
Oh, I have hated and loved you
I have hidden behind you,
But I finally see

You, I've mistaken for destiny,
But the truth is my legacy
Is not up to my genes
True, though the imprint is
Deep in me,
It will always be up to me
Up to me

Oh, free at last
Oh, I'm free at last

(Free at last)

(Find your way
Find your way)Captcha
Piosenkę Alexa Vega Genetic Emancipation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Genetic Emancipation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Genetic Emancipation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexa Vega Genetic Emancipation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.