Lost In Your Own Life


Don't have to be a wanderer alone
Don't have to be a dog without a bone,
Just come to my house, I'll be home
I can hear you
And how did you end up lost at sea?
You don't have a boat or live near a beach
But if your in need of rescuing
I will hear you

(Chorus)

I want you to know, your never alone
You'll always have a place to go
That's on the brighter side
I'll color your night
I'll lead you to light
Put hope inside for you to find
You don't have to be lost
Lost in your own life la la life (x2)

Don't have to have a heart that's turned to stone
Don't have to be a king without a throne
What does that even mean
Do you even know?
Cause I can hear you

(Chorus)

You don't have to live in strife like before
No one uses the word strife? anymore no no no ohhh

I'll color your night
I'll lead you to light
Put hope inside so you can find
You don't have to be lost
Lost in your own life (x2)
La la la la laCaptcha
Piosenkę Alexa Vega Lost In Your Own Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost In Your Own Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost In Your Own Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexa Vega Lost In Your Own Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.