Glory Of Love


I will be released
I see you understanding
And this the sail away the give away
And I - I see you in the arms of november

We sail - we sail
On the glory of love
The boy is astray
And he?s sailing away
On the glory
On the glory of love

I am as reflections
I recieve (sic) no injury
And when the days away the ships away
And I - I see you in the arms of december

We sail

And if we disappoint will circumstance
Destroy our new horizons
Babes in the wood
Crying for a city
Lets goCaptcha
Piosenkę Armoury Show Glory Of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glory Of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glory Of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Armoury Show Glory Of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.