Glory Of Love


I will be released
I see you understanding
And this the sail away the give away
And I - I see you in the arms of november

We sail - we sail
On the glory of love
The boy is astray
And he?s sailing away
On the glory
On the glory of love

I am as reflections
I recieve (sic) no injury
And when the days away the ships away
And I - I see you in the arms of december

We sail

And if we disappoint will circumstance
Destroy our new horizons
Babes in the wood
Crying for a city
Lets goCaptcha
Liedje Armoury Show Glory Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Glory Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.