Sleep City Sleep


Whenever I?m near you
Whenever I see you
I know that I need you
I know that I must go

If I shook a rock loud
And I shook the sea
And I shake the world about me
Would you know

To point me the way to go home
And I?ll cry aloud
Sleep city sleep

Stood in a rain cloud
When I needed the rain
But ran to a shelter
Covered in shame

To point meCaptcha
Piosenkę Armoury Show Sleep City Sleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sleep City Sleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sleep City Sleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Armoury Show Sleep City Sleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.