Sleep City Sleep


Whenever I?m near you
Whenever I see you
I know that I need you
I know that I must go

If I shook a rock loud
And I shook the sea
And I shake the world about me
Would you know

To point me the way to go home
And I?ll cry aloud
Sleep city sleep

Stood in a rain cloud
When I needed the rain
But ran to a shelter
Covered in shame

To point meCaptcha
Liedje Armoury Show Sleep City Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sleep City Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Sleep City Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sleep City Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.