That's When I Love You


When you have to look away
When you don't have much to say
That's when I love you
I love you
Just that way

To hear you stumble when you speak
Or see you walk with two left feet
That's when I love you
I love you endlessly

And when you're mad cause you lost a game
Forget I'm waiting in the rain
Baby I love you
I love you anyway

Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cause that's when I love you
When nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what

So when you turn to hide your eyes
Cause the movie, it made you cry
That's when I love you
I love you a little more each time

And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
That's when I love you
I love you more than you know

And when you forget that we had a date
Or that look that you give when you show up late
Baby I love you
I love you anyway

Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cause that's when I love you
When nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what

That's when I love you
When nothing baby
Nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what

No matter whatCaptcha
Piosenkę Aslyn That's When I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That's When I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That's When I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn That's When I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.