That's When I Love You


When you have to look away
When you don't have much to say
That's when I love you
I love you
Just that way

To hear you stumble when you speak
Or see you walk with two left feet
That's when I love you
I love you endlessly

And when you're mad cause you lost a game
Forget I'm waiting in the rain
Baby I love you
I love you anyway

Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cause that's when I love you
When nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what

So when you turn to hide your eyes
Cause the movie, it made you cry
That's when I love you
I love you a little more each time

And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
That's when I love you
I love you more than you know

And when you forget that we had a date
Or that look that you give when you show up late
Baby I love you
I love you anyway

Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cause that's when I love you
When nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what

That's when I love you
When nothing baby
Nothing you do could change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what

No matter whatCaptcha
Liedje Aslyn That's When I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's When I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn That's When I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's When I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.