Just One


I know it's the substance that really counts, but we're into number
we judge by amount I know it the good, not just the plenty and with
all our abundance we end up empty

We deserve cake but we've settled for crumbs,
but I know one is better than a 1000?

Taught how to purchase we consume by the pound but open us up
there's not much to be found
It could simply imbibe a one sentence
of truth it's outweigh all the shit we drank up in our youthCaptcha
Piosenkę Better Than A Thousand Just One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Better Than A Thousand Just One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.