Power Within


You blame it on your youth, blame it on your luck
Blame it on your family, they didn't give a fuck
Blame it on your poverty or because you're rich
Blame it on the one you love and label her a bitch
POWER WITHIN
We've got the power

You blame it on the weather, but I think it's bizarre
That you blame it on astrology and all of the stars

POWER WITHIN
We've got the power

Blame it on your country, blame it on your town
Blame it on your neighborhood, you want to burn it down
Blame it on your culture, blame it on your genes
Blame it on New york,LA, and all that's in between

POWER WITHIN
We've got the power

Sick of all these excuses, they're not good enough for me
Now's the time to rise and take responsibility

POWER WITHIN
We've got the power

Life will force a change-will we improve?
Choices dictate if we win or lose
Leave the past behind, now we'll begin
We must find the power, the power withinCaptcha
Piosenkę Better Than A Thousand Power Within przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Power Within, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Power Within. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Better Than A Thousand Power Within w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.