The Devil Himself


He'll kill you in the night
He would kill you with all his might
He'll grab a big knife
He'll end your miserable life
He aint good, he's quite a bitch
He dosen't like you, if you're a snitch

CHORUS
He don't take f***ed up words like melf
Who the hell is he? It's the devil himself
He don't take f***ed up words like melf
Who the hell is he? It's the devil himself

He knows how you are in your school
He knows because he aint a fool
He'll bribe you and threaten you
And send you to hell
He takes no mercy
He's the voice in your head

CHORUS

No fool because
He don't take the most f***ed up words himself
He'll kill you cuz he is the devil himself
Like I said
He don't take f***ed up words like melf
Who the hell is he? It's the devil himself
The devil himselfCaptcha
Piosenkę Blacker The Devil Himself przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Devil Himself, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Devil Himself. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blacker The Devil Himself w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.