Nothing To Gain



Verse 1: Watching from a far,
wondering if you will take me back,
and I'm really sorry for all the tears I caused
those times I turned my back
I made a mistake before,
it wont happen again, as long as your with me
I'm down on my knee's looking in your eye's,
praying you'll forgive me

Chorus: So here I am,
with nothing to give but an old broken heart
It's here I'll stand,
with nothing to gain & nothing to lose
but you

Verse 2: It's funny how time drag's,
when your not around
when your not with me,
and in my house there's not a sound
'cause im crying on my bed
mistake's in the past
dont let them last,
it's time to put them to rest now
Time has shown me that I was wrong,
I hope you'll love me again

Chorus: 1X







Captcha
Widget
Piosenkę Blank Logic Nothing To Gain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nothing To Gain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nothing To Gain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blank Logic Nothing To Gain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.