Ritual


Ross Bay grave
Black mass begins
Blasphemous prayers
Are being chanted backwards
Black pentagram cult
Are ripping up dead corpses
Burning the chapel
The wholy will die
Death to all angels
Fall from the sky
Death and destruction
Satanic slaughter flames tonight
Wholy God die
Christ will burn in blackened tombs sacrifice
Hooded demons
Virgin slayed ritual
Black witching metal
Drink the sluts blood
Bloody dripping orgie
Sacrifice the wholy bitch
Whine of Satan
Witches create the spell
Dust through dawn
The witches sing their songs
Death to all angels
Fall from the sky
Death and destruction
Satanic slaughter flames tonight
Wholy God die
Christ will burn in blackened tombs sacrifice
Hooded demons
Virgin slayed ritualCaptcha
Piosenkę Blasphemy Ritual przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ritual, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ritual. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blasphemy Ritual w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.