Tekst piosenki Blazing Eternity: To Meet You In Those Dreems

To Meet You In Those Dreems


Does love come wrapped in lies
Am I flying just to fall
And as I grow older
Life seems so much more colder
It's not a secret of mine
That I want love to really hurt me
Your bright smile at dusk
And all my love is blown to bits
Drug me with your lies
I've never wanted more
Dust is dancing in the streets
So like the memory of you
Our words are so far apart
Mine broken, yours full of dreams
But let me find you in those dreams
And take you home tonight
Do you think the sky will ever part
And leave a tiny hope of love
For us to hold on
But to what, why or who
Drug me with your lies
I've never wanted more
Dust is dancing in the streets
So like the memory of youCaptcha
Piosenkę Blazing Eternity To Meet You In Those Dreems przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke To Meet You In Those Dreems, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki To Meet You In Those Dreems. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blazing Eternity To Meet You In Those Dreems w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.