One Day


Chorus
One day you'll see that you be
Who you wanted to be
Meet who you wanted to meet
Just one day you'll see
And one day you'll see that you
Feel what you wanted to feel
Meet who you wanted to see
Just one day you're free

Once again it's the ROCK
So check what I gotta say
as we go my way
Get ready for a journey an expedition
Just listen or you will be missin'

A lot of times I know you feel like giving up
But listen up everybody while you move that body
I got a story to tell so listen well
Only you can be you when it's time to excel

Many might try but you don't know the reason why
They might deny they don't want you to fly
So you gotta move on and show 'em
You got it goin' on and on plus your mind is strong

Now this is how I get busy on the daily
I kept this in mind so you suckers can't fake me
Rise and surprise everybody like me
Cause one day you will see you will be how you wanna be

Repeat Chorus

I remember days when people used to say
Stop wasting time and find another way
They never understood no they never took time
That the ROCK was born for the rhymes

I kept my mind focused and I went for my direction
Microphone checkin' was my only selection
My eyes on the prise I was on the rise
Everytime you see me now you wanna say hi

You don't even know who I am
so take all your plans and scram
You don't understand
2 Brothers On The 4th Floor with only one sister
Wanna make moves yo just like a twister

So if you're with me raise your hands in the air
And wave 'em side to side like you just don't care
Rise and surprise everybody like me
Cause one day you will see you will be how you wanna be

Repeat Chorus twiceCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Marley One Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley One Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.