A Long Way To Get


I've got a mountain to climb before i get over this hill
i've got a world to unwind before i ever sit still
i've got a hard row to hoe before my seed is sown
i've got a long way to get before i get back home

i've got so much to put down before that's all she wrote
i've got so much to give before my heart ain't so broke
i've got to find myself before i can ever be alone
ive got a long way to get before i get back home

and theres an ocean of reason that i cant explain
and theres the weight of the world like a ball and chain
and theres a big black hole inside me that i've fulled up with stones
i got a long way to get before i get back home

theres a man ive never met who looks a lot like me
theres a little place called heaven that i'll probably never see
theres a thing called peace of mind that i have never known
ive got a long way to get before i get back homeCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Schneider A Long Way To Get przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Long Way To Get, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Long Way To Get. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider A Long Way To Get w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.