Blue Skies For Everyone


Spit on the ground hold your breath
Try and scare yourself to death
Bury your bones under the dirt
Tear your heart out rip your shirt
Stomp your feet in disgust
Curse the gray sky if you must
But you'll find when you are done
They'll be blue skies for everyone

Drink your wine break your heart
Give up the race before you start
Drop your drawers roll around
Burn your house right to the ground
Go to sleep hit your head
Scream until your face is red
And you'll find when you are done
They'll be blue skies for everyone

Blue skies & setting suns
Cherry pies & bubblegum
Lullabies to come undone
Blue skies for everyone

So get right down on your luck
Spin your wheels until you're stuck
Wring the blood out let it dry
Stick a needle in your eye
Dry your tears and drop your drink
Let me tell you what I think
I think you'll find when you get done
They'll be blue skies for everyoneCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Schneider Blue Skies For Everyone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blue Skies For Everyone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blue Skies For Everyone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Blue Skies For Everyone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.