Horses & Ponies


Horses & ponies and butterfly wings
Little red angels and strawberry springs
Bright young boys with their diamond rings
Wouldn't ever change a goddamn thing

She's all messed up inside
All dressed up and nowhere to hide
All rain on and nowhere to run
So come on boys lets have some fun

The back alley spiders with their crooked little grins
And the underwater snakes and their tobacco tins
And the little mama's boys with their banged up shins
They all took their chances again and again

Her daddy was a thin stick of dynamite
With a psychotic stare and an overbite
Said I love my little girl with all my might
As he'd sneak into her her room in the blue moonlight
He'd drag her through the bottomland as he held her tightCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Schneider Horses & Ponies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Horses & Ponies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Horses & Ponies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Horses & Ponies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.